Nytt år innebär sänkt restaurangmoms! Från 25 % till 12 %. Moms är något man lägger till priset när man säljer en vara eller en tjänst. T.ex. kostar en måltid för 50 kr till sist 63 kr när kunden ska betala. 50 kr till företagaren, 13 kr till Skatteverket. Med halverad restaurangmoms behöver företagarna bara lägga på 12 % till sitt försäljningspris, alltså blir 50 kr istället 56 kr till kunden. Eller det borde bli så..

Pizzaslice
Pizzerian kanske snor en slice för mycket av dig sen årsskiftet. (CC BY-NC-SA 2.0, Josh Liba)

Många restauranger har valt att behålla sina priser. Om dagens lunch kostade 69 kr innan årsskiftet så tog företaget ut 55,20 kr innan momsen lades på. Kostar dagens lunch fortfarande 69 kr efter årsskiftet innebär det att företaget har höjt sitt pris från 55,20 kr till 61,61 kr — en prishöjning på 12 %! Under det senaste året har konsumentprisindex stigit med ungefär 2,48 % (november 2010 – november 2011), vilket motiverar en prishöjning med just 2,48 % och inget mer. Allt över det är tveklöst en prishöjning.

Så nästa gång ni beställer någonting på restaurang som kostar lika mycket som innan årsskiftet, glöm inte att ställa frågan: Har ni höjt priserna?